Wat wij doen

Wat wij doen

De werkwijze van Raadveste is in het kort als volgt weer te geven:

Eerste gesprek
Voorafgaand aan een advies vindt altijd een kennismakinggesprek plaats. Hierin wordt uitgelegd wat Raadveste doet en proberen wij een beeld van de klant te krijgen. Wanneer er wederzijds vertrouwen is zal de doelstelling worden bepaald. Vaak kan dit al in het eerste gesprek worden gedaan. De wijze van honorering wordt besproken en een tijdschema vastgelegd.

Inventarisatie
Alle benodigde gegevens worden verzameld. Uiteraard zijn de details van de aanpak afhankelijk van het soort opdracht. Een klantprofiel wordt opgesteld en daarna een stappenplan.

Verkenning
De verzamelde gegevens worden geordend en getoetst. De markt wordt verkend en nadere informatie ingewonnen.

Advies
Het advies wordt gepresenteerd, doorgesproken en in enkele gevallen bijgesteld door het verkregen inzicht.

Begeleiding
De klant wordt begeleid naar de afronding van het stappenplan.

2nd Opinion
Een belangrijk deel van ons werk bestaat uit het doornemen en analyseren van bestaande verzekeringspakketten. In veel gevallen gebeurt dit in overleg met de accountant of fiscaal adviseur.

Schadebehandeling
Klanten die hun verzekeringspakket via Raadveste laten bemiddelen kunnen rekenen op een intensieve begeleiding in geval van schade

Wie wij zijn

Advies
Raadveste geeft advies, maar begeleidt ook bij het tot stand komen van verzekeringsoplossingen. Advies is niet gratis, het eerste gesprek is een investering welke Raadveste doet in u, daarna geldt het uurtarief dat met de klant wordt overeengekomen.
In veel gevallen kan de adviesnota achterwege blijven wanneer besloten wordt de eventueel geadviseerde verzekeringen door Raadveste te laten bemiddelen. Tussenoplossingen zijn ook bespreekbaar. In onze Advieswijzer is dit geregeld. Voorop staat dat Raadveste een meedenk bureau is.

Onafhankelijk
Door de hierboven genoemde aanpak garanderen wij ook dat wij onafhankelijk kunnen adviseren, wat uiteraard in het voordeel van de klant is. Raadveste heeft contacten met een aantal door ons geselecteerde verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen. Van verplichtingen en productieafspraken is echter geen sprake. Zodra een van de maatschappijen wel met eisen komt wordt de samenwerking verbroken of naar een laag niveau teruggebracht.

Locatie en contact
Sinds 2014 is het kantoor gevestigd op de huidige locatie: Stenograaf 1 in Duiven. De oude doelstellingen blijven gehandhaafd. De lijnen blijven kort zodat klant en adviseur elkaar kennen en om wachttijden aan de telefoon te vermijden. Veel contact kan tegenwoordig per telefoon en e-mail maar lang niet alles. Wanneer nodig bezoeken wij de klant. Om elkaar te kennen moet je ook elkaars situatie kennen.

.