Over ons

Wie wij zijn

Een onafhankelijk adviesbureau

Advies
Raadveste geeft advies, maar begeleidt ook bij het tot stand komen van verzekeringsoplossingen. Advies is niet gratis, het eerste gesprek is een investering welke Raadveste doet in u, daarna geldt het uurtarief dat met de klant wordt overeengekomen.
In veel gevallen kan de adviesnota achterwege blijven wanneer besloten wordt de eventueel geadviseerde verzekeringen door Raadveste te laten bemiddelen. Tussenoplossingen zijn ook bespreekbaar. In onze Advieswijzer is dit geregeld. Voorop staat dat Raadveste een meedenk bureau is.

Onafhankelijk
Door de hierboven genoemde aanpak garanderen wij ook dat wij onafhankelijk kunnen adviseren, wat uiteraard in het voordeel van de klant is. Raadveste heeft contacten met een aantal door ons geselecteerde verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen. Van verplichtingen en productieafspraken is echter geen sprake. Zodra een van de maatschappijen wel met eisen komt wordt de samenwerking verbroken of naar een laag niveau teruggebracht.

Wat wij doen

Onze werkwijze in het kort

Eerste gesprek
Voorafgaand aan een advies vindt altijd een kennismakinggesprek plaats. Hierin wordt uitgelegd wat Raadveste doet en proberen wij een beeld van de klant te krijgen. Wanneer er wederzijds vertrouwen is zal de doelstelling worden bepaald. Vaak kan dit al in het eerste gesprek worden gedaan. De wijze van honorering wordt besproken en een tijdschema vastgelegd.

Inventarisatie
Alle benodigde gegevens worden verzameld. Uiteraard zijn de details van de aanpak afhankelijk van het soort opdracht. Een klantprofiel wordt opgesteld en daarna een stappenplan.

Verkenning
De verzamelde gegevens worden geordend en getoetst. De markt wordt verkend en nadere informatie ingewonnen.

Advies
Het advies wordt gepresenteerd, doorgesproken en in enkele gevallen bijgesteld door het verkregen inzicht.

Begeleiding
De klant wordt begeleid naar de afronding van het stappenplan.

2nd Opinion
Een belangrijk deel van ons werk bestaat uit het doornemen en analyseren van bestaande verzekeringspakketten. In veel gevallen gebeurt dit in overleg met de accountant of fiscaal adviseur.

Schadebehandeling
Klanten die hun verzekeringspakket via Raadveste laten bemiddelen kunnen rekenen op een intensieve begeleiding in geval van schade.

Historie

Het ontstaan van Raadveste

Raadveste is in 1992 gestart als Raadveste Advies Bureau. Met als ondertitel: Risicobeheersing, Assurantiën, Pensioenen, Hypotheken.
Een bewust gekozen naam. Doelstelling van de onderneming was en is de klanten adviseren op financieel gebied. De insteek is altijd het in kaart brengen van de situatie en de wensen van de klant voordat naar oplossingen gezocht wordt. Daardoor sluit het advies dan ook aan bij de wensen en mogelijkheden van de klant.

In 2006 is de Wet Financiële Dienstverlening in werking getreden, later omgedoopt tot WFT (Wet Financieel Toezicht)
De voorsprong van Raadveste bleek direct. De wet schrijft financiële adviseurs precies dat voor wat Raadveste al vanaf het begin in 1992 als uitgangspunten heeft gekozen.

In de loop van de jaren heeft het bureau zijn plaats in de markt verdiend. Gaande weg bleek ‘Raadveste’ duidelijk genoeg om aan te geven wat wij doen. In 2005 hebben we er daarom voor gekozen naam en briefpapier aan te laten sluiten bij de praktijk. Sinds die tijd is het dus kortweg: RAADVESTE.