Privacystatement

Privacystatement

Wie zijn wij?

Wij zijn Raadveste, een onafhankelijk advieskantoor, dat ernaar streeft om haar klanten zo optimaal mogelijk te helpen tegen uiteenlopende financiële risico’s. Ons adres is Stenograaf 1, 6921 EX in Duiven.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om een aantal redenen:

  • Voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relatie.
  • Om fraude te voorkomen en te bestrijden en de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en onze klanten te waarborgen.
  • Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingactiviteiten.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. In dit geval willen wij u erop wijzen dat de mogelijkheid bestaat dat wij u een product of een dienst niet langer kunnen aanbieden. Wij laten u dat dan zo snel mogelijk weten.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Voor onze dienstverlening maken wij in sommige gevallen gebruik van de diensten van derden zoals andere verzekeraars, bemiddelaars, herverzekeraars, Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) en derden die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken. Aan die derden kunnen wij persoonsgegevens van u verstrekken. Met deze derden maken wij in bewerkersovereenkomsten goede afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid, verwerken wij op uiterst zorgvuldige wijze.

Strafrechtelijke gegevens verwerken wij alleen voor de in de dataprivacy wet- en regelgeving genoemde doeleinden. Daarbij houden wij ons aan het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen (PiFi). Persoonsgegevens over criminele activiteiten, zoals fraude, kunnen wij bijvoorbeeld uitwisselen met andere financiële instellingen en met opsporingsdiensten.

Aan ons verbonden ondernemingen zijn bevoegd om de persoonsgegevens die wij verwerken met elkaar te delen voor de hiervoor omschreven doeleinden. Alle rechten en plichten die hierop van toepassing zijn vastgelegd in bewerkersovereenkomsten.

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de aan de bovengenoemde redenen voor verwerking te kunnen voldoen en/of zo lang als wettelijk nodig is in verband met onze bewaarplicht.

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze websites te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Zo zijn alle medewerkers die van gegevens kennis kunnen nemen gehouden aan geheimhouding daarvan.

Als u onze website bezoekt, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden. Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Welke rechten heeft u?

  • Het recht op inzage, correctie en eventuele verwijdering van uw persoonsgegevens.
  • Het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of staken als wij niet de juiste persoonsgegevens verwerken.
  • Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het kan dan zijn dat wij u een product of een dienst niet langer kunnen aanbieden.
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Het recht om uw persoonsgegevens op te vragen zodat u deze kunt doorsturen naar een andere partij. Ook kan u ons vragen om uw persoonsgegevens door te sturen naar een andere partij.
  • Het recht om verzet aan te tekenen, ook tegen externe opname in het CIS.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer u van bovenstaande rechten gebruik wilt maken of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Raadveste, horen wij dat natuurlijk graag. U kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen samen met u naar oplossingen kijken. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij wijzen u erop dat wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd eenzijdig kunnen wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring kunt u vinden op de website van Raadveste. Wij raden u aan de privacyverklaring op deze pagina met enige regelmaat te bekijken.

Disclaimer

Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website en mobiele diensten correct is. Het kan echter voor komen dat de informatie onvolledig of onjuist is. Raadveste is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van deze informatie is ontstaan. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar onze site bevatten die wij niet onderhouden. Raadveste mag de inhoud van deze site en mobiele diensten zonder kennisgeving wijzigen.