Dienstenwijzer

Dienstverlenersdocument

Wet op het financieel toezicht (Wft)

Door veranderingen in de wet en regelgeving wordt het behartigen van de belangen van onze relaties op het gebied van financiële dienstverlening steeds complexer.

Vanaf 1 juli 2013 zijn financiële dienstverleners verplicht om, op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft), voorafgaand aan het verlenen van een financiële dienst een dienstverleningsdocument aan de klant te verstrekken.

Het dienstverleningsdocument moet worden verstrekt bij producten die sinds 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen. Producten die onder het provisieverbod vallen zijn:

  • betalingsbeschermers
  • complexe producten
  • hypothecaire kredieten
  • individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • overlijdensrisicoverzekeringen
  • uitvaartverzekeringen of
  • bij ministeriële regeling aan te wijzen andere financiële producten

Eenvoudige schadeverzekeringen vallen hier bijvoorbeeld niet onder, hiervoor hoeft dan ook geen dienstverleningsdocument verstrekt te worden.

Dienstverleningsdocumenten: