Uitvaartverzekering?!

Voor veel mensen is een uitvaartverzekering een 'ver van mijn bed show'. Gelukkig zou je zeggen, maar het is niet verkeerd hier eens naar te kijken. Wat heeft u al wel of niet verzekerd en wat zijn uw wensen op dit gebied.

De kosten van een gemiddelde uitvaart zijn nu ongeveer € 7.800. Over 30 jaar kost dezelfde uitvaart al snel € 18.800 door een toename van de uitvaartkosten!

Wat betekent dit voor u: indien u niet voldoende spaargeld heeft zadelt u uw nabestaande(n) op met een financiële last. Dit is voor veel mensen niet de bedoeling! Laat u vrijblijvend adviseren door Raadveste. Wij kijken dan samen naar uw budget en wensen!

Comments are closed.