Abonnement- en beheer systeem

Op 1 januari 2013 is de wereld van het intermediair ingrijpend gewijzigd. Met het provisieverbod zet de wetgever een vergaande stap met als doel dat financieel dienstverleners naast hun klant gaan staan.  Advies en bemiddeling worden aparte diensten die de consument los van het product afneemt en waar hij ook apart voor betaalt. De financieel dienstverlener stuurt zijn klant voortaan een rekening voor zijn werkzaamheden bij advies en bemiddeling. Dit kan een vooraf afgesproken vast bedrag zijn, maar ook een tarief per uur. Deze afspraken voor de klant gelden niet alleen bij een zelfstandig adviseur maar ook bij een bank of verzekeraar. Dat is een hele verandering voor ons en u als klant.

Welke producten vallen onder het provisieverbod?

  • levensverzekeringen (bijvoorbeeld de verzekering waarmee u kapitaal opbouwt voor de aflossing van uw hypotheek);
  • pensioen;
  • hypothecair krediet;
  • betalingsbeschermers (dit zijn de verzekeringen die ervoor zorgen dat bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden toch een consumptief krediet of hypotheek kan worden afgelost);
  • overlijdensrisicoverzekeringen;
  • individuele inkomensverzekeringen (dit zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen);
  • uitvaartverzekeringen;
  • beleggingsverzekeringen (dit zijn levensverzekeringen waarbij de uitkering bijvoorbeeld is gekoppeld aan de ontwikkeling van de aandelenmarkten);
  • bankspaarproducten (dit geldt niet voor de normale spaarrekening,maar wel voor de spaarrekeningen met specifieke fiscale voordelen);
  • deelnemingen in beleggingsinstellingen.

Comments are closed.