Levenslooptegoed

De vitaliteitsregeling is alweer in de prullenbak gegooid maar er is nog één mogelijk om te kunnen blijven sparen via de werkgever, dit is de levensloopregeling. Let wel alleen voor werknemers die op 31-12-2011 een saldo hadden van € 3000 of meer. Met ingang van 2012 kan er echter ook voor deze groep geen levensloopverlofkorting meer worden opgebouwd. De groep welke een lager saldo hadden dan € 3000 daarvan zal het saldo aan het einde van 2013 vrijvallen. Over dit bedrag is loonheffing verschuldigd.

Comments are closed.