Provisieverbod

Sinds 1 januari 2013 geldt er een provisieverbod voor complexe verzekeringsproducten. Voor de consument heeft dit verbod tot gevolg dat een financieel adviseur rechtstreeks moet worden betaald voor het financieel advies dat ze geven. In deze korte film wordt aan de consument deze verandering uitgelegd en de voordelen benoemd waarom het verstandig is een financieel adviseur in te schakelen.

Comments are closed.