Verhoging AOW- en pensioenleeftijd

Nadat afgelopen jaar eerst het ingangsmoment van de AOW leeftijd is gewijzigd naar de verjaardag van de AOW gerechtigde, is de overheid dit jaar begonnen met de verhoging van het moment waarop de AOW uitkering ingaat. Sinds 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd 65 jaar en één maand geworden. De komende jaren zal de AOW leeftijd verder omhoog gaan naar 67 jaar in 2021. De verwachting volgens het CBS is dat de AOW leeftijd verder zal stijgen naar 71,5 jaar in 2060! Door de verhoging van de AOW leeftijd sluit deze vaak niet meer aan op de leeftijd in uw pensioenregeling. Daarnaast heeft de verhoging van de AOW leeftijd gevolgen voor andere inkomensverzekeringen. Hierbij moet u als werkgever denken aan de ziekengeldverzekering en de WGA eigen risico verzekering. Indien u personeel heeft gaat dit gelden voor de WGA hiaat - en WIA excedent verzekering.

Wat betekent dit voor u: de pensioenuitkering of lijfrente uitkering van u of uw medewerkers kan bv. eerder ingaan dan de AOW uitkering terwijl dit niet wenselijk is. Veel regelingen bieden echter de mogelijkheid om te vervroegen of uit te stellen. Let u hierbij wel op het feit dat als u de uitkering vervroegt u ook te maken kunt krijgen met een lager inkomen! Voor de inkomensverzekeringen zult u langer premie moeten gaan betalen. Daarnaast zal ook de arbeidsovereenkomst met uw medewerkers langer doorlopen.

Wilt u meer weten? Neemt u dan telefonisch contact met ons op via 026-321 51 01.

Comments are closed.